Việt Nam
Ca nhiễm
174461
Điều trị
121555
Khỏi bệnh
50831
Tử vong
2071
MŨI Tiêm Vacxin
6 415 219

MÃ NHÚNG

<iframe src ="https://covid19.vnanet.vn/home/indexwigetchart?code=manuoc&start=dd-mm&end=dd-mm&name=tennuoc" frameborder="0" width="100%" style="min-height: 250px;" > </iframe>
Ghi chú: Tham số code: là mã nước theo chuẩn ISO 3166 bạn có thể tham khảo tại đây, tham số start: ngày bắt đầu, có định dạng dd-mm, tham số end: ngày kết thúc, có định dạng dd-mm, tham số name: là tên quốc gia trong tiếng Việt. Ví dụ: https://covid19.vnanet.vn/home/indexwigetchart?code=it&start=16-03&end=19-04&name=Ý trong đó code=it là mã nước Ý, start=16-03 và end=19-04 nghĩa là lấy dữ liệu từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4, name=Ý là tên quốc gia đó trong tiếng Việt

<iframe src ="https://covid19.vnanet.vn/home/indexwigetsummary" frameborder="0" width="100%" style="min-height: 250px;" > </iframe>

<iframe src ="https://covid19.vnanet.vn/home/indexwiget" frameborder="0" width="100%" style="min-height: 430px;" > </iframe>
<iframe src ="https://covid19.vnanet.vn/home/indexwigetchartvacxin" frameborder="0" width="100%" style="min-height: 400px;" > </iframe>
TTXVN