Việt Nam
Số ca nhiễm
1537
Đang điều trị
119
Khỏi
1380
Tử vong
35
TTXVN