Việt Nam
Ca nhiễm
11.509.975
Khỏi bệnh
10.606.299
Tử vong
43.167
Tiêm Vacxin
251.680.004
TTXVN