Việt Nam
Số ca nhiễm
327
Đang điều trị
49
Khỏi
278
Tử vong
0
TTXVN