Việt Nam
Ca nhiễm
2784
Điều trị
270
Khỏi
2475
Tử vong
35
Tiêm Vacxin
67 789
TTXVN