Việt Nam
Số ca nhiễm
1069
Đang điều trị
32
Khỏi
999
Tử vong
35
TTXVN