Việt Nam
Số ca nhiễm
672
Đang điều trị
286
Khỏi
378
Tử vong
8
TTXVN