Việt Nam
Ca nhiễm
860.860
Khỏi bệnh
790.504
Tử vong
21.131
Tiêm Vacxin
62.601.776
TTXVN