Việt Nam
Số ca nhiễm
1321
Đang điều trị
130
Khỏi
1153
Tử vong
35
TTXVN