Việt Nam
Ca nhiễm
11.477.886
Khỏi bệnh
10.590.917
Tử vong
43.148
Tiêm Vacxin
251.680.004
TTXVN