Việt Nam
Ca nhiễm
174461
Điều trị
121555
Khỏi
50831
Tử vong
2071
Tiêm Vacxin
6 415 219
TTXVN