Việt Nam
Ca nhiễm
2.023.546
Khỏi bệnh
1.727.290
Tử vong
35.609
Tiêm Vacxin
168.960.116
TTXVN